İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği'nde Değişikliğe Gidildi

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği’nde Değişikliğe Gidildi

“İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanmış olarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurumca gerçekleştirilen araştırma sonucunda gerekli koşulları taşıdığı belirlenenler, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) olarak belirlenecek ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmeleri için en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi gerçekleştirlecek. Bu UÇHS’lerin adı ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.
Bu alanda hakemlik yapabilecek olanların, ülkede en az dört senelik lisans öğrenimi vermekte olan yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.
UÇHS, kendisine bildirilmiş olan kararı ve kararın esasını bir gün içinde ‘tr ağ bilgi sistemi’ne (TRABİS), ilgili Kayıt Kuruluşuna (KK) ve şikayet ile ilgili taraflara aktaracak ve kişisel verilerin korunması amacı ile gerekli tedbirleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlayacak.
Karar alınmadan önce şikayetçi ve şikayet edilmiş olan tarafın aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini istemeleri durumunda hakem veya hakem heyeti çalışmasını bitirecek. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanacak. TRABİS’e ve ilgili KK’lara haber verilecek. Hakem veya hakem heyetinin çalışmasını bitirdiğinde, UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmeyecek.
Kurum, UÇHS’leri re’sen veya şikayet üzerine denetlemeye yetkili olacak.
Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği belilenen UÇHS’ler için Kurum gerekli önlemleri alabilecek ve idari yaptırımları uygulayabilecek.

Bir Cevap Yazın