İkinci El Otomobil Satışında Emsal Karar!

İkinci El Otomobil Satışında Emsal Karar!

Yüksek mahkemeden, ikinci el otomobil satışları ile alakalı benzer bir karar çıktı. Yargıtay, internetten araç satış ilanı vermiş olup, kaparayı aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen şahısların ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği kararını verdi.
Senelerdir hayâlini kurup, parasını biriktirerek istediği aracı almak için internet başına geçen, tüketici, beğendiği bir otomobili seçti. İlan sahibi ile iletişime geçen alıcı, kaparo olarak 100 TL verilmiş olan hesap numarasına parasını yatırdı. Zaman geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü tekrar ulaşmayı başaramayan alıcı, dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yapılmış olan soruşturmada araç almak isteyen binlerce kişiden 100’er TL kaparo alan dolandırıcı bulundu. Yükse Ceza Mahkemesi’nde yapılmış olan yargılamada, sanık ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası yedi.
Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsâl bir karara imza attı..
Yüksek Mahkeme kararında konu ile ilgili: “Kaparo olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır..
Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” sözlerine yer verildi.

Bir Cevap Yazın